About EVE

Türkçesi aşağıda..

Erasmus+ Virtual Exchange (EVE)

What is Erasmus+ Virtual Exchange (EVE)?

Just like any other Erasmus+ project, the aim of the Erasmus+ Virtual Exchange is to create a safe environment in which participants from various European countries come together to learn, discuss and engage in intercultural activities with the support of the facilitators. However, the projects are carried out entirely on online platforms.

In what ways is EVE different from other exchange projects organized within the scope of Erasmus+?

In virtual exchanges the participants do not travel to the host country. All the activities of the exchange program are carried out on online platforms such as Zoom.

What are the advantages of Erasmus+ Virtual Exchange?

Virtual exchanges help people who are geographically separated come together on the same platform. Virtual exchanges are especially convenient for those who cannot travel to the host country due to time restrictions or visa requirements. Moreover, they are advantageous for host organizations since there are almost no budget or accommodation related concerns. Lastly, virtual exchanges are good for the environment and for reducing the carbon footprint as there is no need to travel to the host country.

What are the requirements for participating in an Erasmus+ Virtual Exchange?

Participants are expected to be 18-30 years old and reside in one of the European and Southern Mediterranean countries. Apart from the specific requirements of the virtual exchange you are applying for, all you need is a mobile phone or a computer with a stable internet connection.

How can I apply for an Erasmus+ Virtual Exchange?

You can follow Imece Network and other youth associations on social media platforms to learn more about the virtual exchange opportunities.

For more information please visit https://europa.eu/youth/node/54451_en

Sena Azizoğlu

Erasmus+ Sanal Değişimi

Erasmus+ Sanal Değişimi nedir?

Diğer tüm Erasmus+ projeleri gibi Erasmus+ Sanal Değişimi’nin amacı farklı Avrupa ülkelerinden katılımcıların bir araya gelerek birlikte öğrenip, tartışıp kolaylaştırıcıların desteği ile kültürlerarası aktivitelerde bulunmasına imkân sağlayacak güvenli bir ortam oluşturmaktır. Ancak, sanal değişimler diğer projelerden farklı olarak online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Erasmus+ Sanal Değişimi’nin Erasmus+ kapsamında düzenlenen diğer değişim projelerinden farkı nedir?

Sanal değişimlerde katılımcıların ev sahibi ülkeye seyahat etmesine gerek yoktur. Değişim programındaki tüm aktiviteler Zoom gibi online platformlar üzerinden yürütülür.

Erasmus+ Sanal Değişimi’nin avantajları nelerdir?

Sanal değişimler farklı coğrafyalardan insanların aynı platformda buluşmasına olanak tanır. Sanal değişimler zaman kısıtlamaları ya da vize gereklilikleri yüzünden ev sahibi ülkeye seyahat edemeyecek katılımcılar için özellikle uygundur. Bütçe ya da konaklama ile ilgili endişeler olmadığından ev sahibi organizasyonlar açısından da avantajlıdır. Son olarak, ev sahibi ülkeye yolculuk yapmak gerekmediğinden karbon ayak izini düşürerek çevreyi korumak için yararlıdır.

Erasmus+ Sanal Değişimi’ne katılmak için aranan şartlar nelerdir?

Katılımcıların Avrupa ve Güney Akdeniz ülkelerinden birinde yaşaması ve 18-30 yaş aralığında olması gerekmektedir. Başvurulan sanal değişimin konusuna özgü gereklilikler dışında ihtiyacınız olan tek şey internete erişimi olan bir telefon ya da bilgisayar.

Erasmus+ Sanal Değişimi’ne nasıl başvurabilirim?

Erasmus+ Sanal Değişimi fırsatlarını takip etmek için İmece Network ve diğer gençlik organizasyonlarını sosyal medya platformları üzerinden takip edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için https://europa.eu/youth/node/54451_en adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sena Azizoğlu