Arayüz Kampanyası

İmece Network, Arayüz Kampanyası’nın paydaşıdır. Aşağıda Gençlik Hakları ile ilgili olan kampanya hakkında bir bilgilendirme ve ilgili linkleri bulacaksınız:

Nedir?

Arayüz Kampanyası genç temsilinin eksikliğine dikkat çekmek için ortaya çıkmıştır. Bu konuya dikkat çekerken temsil eksikliğinden dolayı yeteri kadar dile getirilemeyen ve çözümü için çaba harcanmayan sorunları toplamaktadır. Topladığı sorunları daha geniş genç kitlelere anketler halinde ileterek bahsi geçen sorunun yaygınlığını ölçmekte ardından yapmış olduğu araştırmalar, mülakatlar ile birlikte bu konular üzerine raporlar hazırlamaktadır. Problemlerin yeteri kadar bilinmediği durumda kamuoyu oluşturmak adına yayınlar, bilgi notları ve içerikler üretmektedir. Buna ek olarak çözüm önerileri üretmek adına odak gruplar kurmakta ve bu odak grupların önerilerini ilgililere iletmektedir.

Bugüne kadar ne oldu?

Arayüz Kampanyasına bugüne kadar 25 farklı başlıkta çeşitli tekrarlarla sorunlar bildirildi. Kampanya ekibi bu sorunların en çok kesiştiği alanlar olan ulusal temsilde genç eksikliği ve üniversitelerde uzaktan eğitim döneminde yaşanan sorunlar için anketler hazırlayarak gençlerin bu konuda düşüncelerini açığa çıkarmaya çalıştı. Temsil anketinde 400 gence ulaşan Arayüz bu konuyla ilgili bilgi notu yayınladı. Aynı zamanda raporlaması devam etmekte. Raporlama süreci bittikten sonra tüm siyasi partilere bu alanda daha yoğun faaliyet göstermeleri adına çağrılar yapılacak ve onlarla toplantılar düzenlenecektir. Üniversitelerde uzaktan eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili ise 62 farklı üniversiteden 357 gençle telefon destekli bilgisayar görüşmesi yoluyla mülakat yapılmış ve yaşadıkları deneyimler toplanmıştır. Burada amaç uzaktan eğitimin daha da yaygınlaşacağı önümüzdeki dönemlere referans olabilecek ve yapılan hatalardan ders çıkarılmasını sağlayacak bir rapor hazırlamak olmuştur. (Rapor 17 Ağustos’ta yayında) Rapor internet sitesi üzerinden kamuoyuna sunulduktan sonra birçok farklı eğitim bilimci ve üniversite yönetimine özel olarak da sunulacaktır. Özellikle üniversite yönetimlerine sunularak raporda elde edilmiş deneyimlerin doğrultusunda önümüzde ki dönemin planlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bunlar haricinde Arayüz Kampanyası aktif 34 gönüllüsüyle birlikte gelen sorunlar üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Her hafta pazartesileri Arayüz İle “Fark Et” canlı yayın serisini perşembeleri ise “Açık Uçlu” canlı yayın serisini devam ettirerek gündem oluşması gerektiğine inandığımız konularda içerikler üretiyoruz.

Paydaşlarımızla birlikte ise yapmış olduğumuz kapalı etkinliklerde gençlik sorunlarının sınıflandırılması ve bu sorunların giderilmesinde izlenebilecek yollar üzerine tartışmalar gerçekleştiriyoruz. Çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden paydaşlık eden oluşumlarımızın kendi ajandalarında yaşadıkları sorunları dinliyor ve onların da çözümü için öneriler oluşturmaya devam ediyoruz.

Canlı yayın linkleri:

https://www.instagram.com/tv/CC38KLxH4Yt/
Hakan Yücel İGTV yayını
https://www.instagram.com/tv/CCWdh24nIRf/
Yunus Emre Erdölen IGTV yayını
https://www.instagram.com/tv/CA-5iOLga7z/
Serra Semiz İGTV yayını

Raporlar:

Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Değerlendirmesi

Türkiye’de Gençlerin Siyasal Temsili

Arayüz Kampanyası