Civil Society Library

Civil Society Library consists of books on civil society or books published by Non-Governmental Organizations on related issues.

So far you can visit our project office in Besiktas and benefit the books listed below:

African Drylands Commodity Atlas, CFC&UNCCD
Risk Altındaki Çocuklar Çalıştayı, Sıcak Yuva
AB hibe programları kapsamında STK’lara sağlanan destekler, AB Bakanlığı
Toplum Gönüllüsü Gençlerin Profili, TOG
STK’lar İçin Engellilere yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Çalışmaları
STK’lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Çalışmaları
Gönüllülerle İşbirliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Çalışmaları
Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Çalışmaları
Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Deneyimlerimiz 2003-2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Çalışmaları
Sayın Milletvekili, Gönderen Sivil Toplum Kuruluşları
Çocuğa karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzu, UNICEF
Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi, Katılımcı El Kitabı, UNICEF
Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi, Eğitici El Kitabı, UNICEF
Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Eğitim Projesi 2002-2003, GSM – Gençlik Servisleri Merkezi
İstanbul 2010, İstanbul’u Avrupa Kültür Başkenti yapan Sivil Girişim Süreci
Rapor R1 Toplulaştırılmış Çıktı ile Gelirin Olası Patikaları 2015-2040: Senaryo Analizi, AÇSHB
Genç Anda Anlatıyor, ANDA Derneği
Mazluma Umut Kardeşe Vefa, ANDA Derneği
Hayat Bir Yolculuktur, Life is a Journey, Yunanistan Büyükelçiliği
Sivil Toplumcunun El Kitabı, STGP
Kadınlara Yönelik Gözaltında Cinsel Şiddete Son, Amnesty International
Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü, Pendik Belediyesi
Yerel Kalkınma İçin Katılımcı Stratejik Planlama,Pendik Belediyesi
Demokratikleşmenin Eşiği, Pendik Belediyesi
AB Üyelik Sürecinde Merkeziyetçilikten Yerelleşmeye, Pendik Belediyesi
Kent Konseyi 1-2, Pendik Belediyesi
Kent Konseyi 3, Pendik Belediyesi
Pendik Yerel Kalkınma Platformu, Pendik Belediyesi
İnsan Hakları 2003 Pendik Değerlendirme Toplantısı, Pendik Belediyesi
Yerel Yönetimler Uluslararası Finansman Kaynakları, Pendik Belediyesi
Finansın Küresel Dolaşımı ve İstanbul, Pendik Belediyesi
Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Pendik Belediyesi
İstanbul Küresel Turizmin Eserlerinden Biri Olabilir mi?, Pendik Belediyesi
Yerel Yönetimler ve Spor, Pendik Belediyesi
Kurum Yönetiminden Kent Yönetimine, Plato Danışmanlık
Bir Daha Yaşanmaması İçin, Mazlumder
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İGİAD
İşletmelerde Motivasyon, İGİAD
Correct Me If I’m Right, Loesje
Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Sivil Ağlar Rehberi, STGM
Youthpass For All, SALTO-YOUTH
Over The Rainbow, SALTO-YOUTH
Mainstreaming Peace Education. Methodologies, Approaches and Visions, Lifelong Learning Programme
Karşılaştırmalı Bir Analiz Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası, Şebeke
Politikalar, Yaklaşımlar ve Örnekler: Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formel Olmayan Öğrenme, Şebeke
Özerklik ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları, Şebeke
Türk Alman Gençlik Değişim Klavuz Kitabı, IJAB-GHDB
İki İnsan – Eğitimci Klavuzu, KADEM
Youth Policy Backpack, Croatian Youth Network
Kitabı Kapağına Göre Yargılama – Yaşayan Kütüphane Düzenleyici Rehberi, TOG
Projeler, Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları, Tarih Vakfı
Dalgalar Yaratmak – Gençlik Projelerinizle Daha Fazla Etki Oluşturmak, Ulusal Ajans
Türkiye’de Hak Temelli STK’lar. Sorunlar ve Çözüm Arayışları, STGM
Hep Yenik Başlama Duygusu. Türkiye’de Ayrımcılık Uygulamaları: Mağdurlar ve Uzmanlar Anlatıyor, STGM
STK’lar İçin İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi, STGM
Sivil Toplumdan Proje Öyküleri, STGM
Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik Rehberi, STGM
Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi, STGM
Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, STGM
İzci Yürüyüşleri, Sakarya İzci Grubu
İzcilik ve Müzik, Sakarya İzci Grubu
Baykuş Gençlik Eğitimleri Genel Çerçeve, İ. Bilgi Üniversitesi
Gençlik Çalışması, İ. Bilgi Üniversitesi
Gençlik Çalışmalarında Formel Olmayan Öğrenme, İ. Bilgi Üniversitesi
Gençlik Çalışmalarında İnternet Teknolojileri ve İletişim, İ. Bilgi Üniversitesi
Uluslararası Gençlik Çalışmalarında Dil Kullanımı, İ. Bilgi Üniversitesi
Yerel Gençlik Çalışmalarında Gönüllülük, İ. Bilgi Üniversitesi
Yaşayan Kütüphane Deneyim Aktarımı: Yaşayan Kütüphane Düzenleme Eğitimi, İ. Bilgi Üniversitesi
Yöneticilik Yazıları 1, BYV
Türkiye ve Avrupa, BYV
Katılımcı Gençlik Topluluğu Girişimi, Bir Topluluk Hikayesi, KAGET
Volunteer! Make a Difference, A collection best practices, CZ Ministry of Education Youth and Sports
Kağıt Tarihi ve El Yapımı Kağıt, Kağıthane Belediyesi
Kağıthane Açıkhava ve Şehir Müzeleri, Kağıthane Belediyesi
Haklarımız, Mazlumder
Demokrasi’nin Kısa tarihi, Tuzla Belediyesi
Kuzuluk Buluşmaları – Erdemli Toplum Sempozyumu, Anadolu Platformu
Değişen Türkiye’de Kadın. Türkiye’de Kadının Sosyo-kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu, KADEM
3. Balkanlı Öğrenciler Kampı Konferanslar’ı, BESADER
4. Balkanlı Öğrenciler Kampı Konferanslar’ı, BESADER
Review-Chronicle of the human rights violations in Belarus in 2004, Viasna
Ben Disiplinsiz Değilim, ASDER
İşte İş – Yeni Mezunun İş Rehberi, yenibiris.com
Gençler İçin Yasamaya Giriş, TOG
Ekolojik Dönüşüm Rehberi – Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Adımları, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Otizmi Biliyor musun?, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği COGEPDER
For Syrian Youth Road Map of Access to Higher Education, Yuva Derneği
Bir Yuva Masalı, Yuva Derneği
Muş, Güzel Muş: Ermenistan ve Türkiye’den Hatıraları Resmetmek, DVV International
Naz İle Seslere Yolculuk, Biyonikder
Politika Notu, Genç Düşünce Enstitüsü
Hak Temelli Çalışan Sivil Toplum Örgütleri Buluşması, Genç Düşünce Enstitüsü
Gönüllü Hakları Yasası Çalışması, Genç DÜşünce Enstitüsü
Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, STGP
Çocuklar ve Gençler İçin İstanbul Sözleşmesi, UNICEF
Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi, KEİG
Kamu- Sivil Toplum İş Birliği Güçleniyor, AÇSHB
Kamu Sektörü- STK İş Birliği için Davranış İlkeleri Rehberi, AÇSHB
Trekking Rehberi, Takım Yıldızı İGSK
Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi
İzcinin Program El Kitabı, TİF
Bilgi’de Sosyal Sorumluluk, İstanbul Bilgi Üniversitesi
İşitme Yetersizliği, Sinan Tarkan Aslan, Eğiten Kitap
Filistin, İHH
Herkes için Yaşam Boyu Spor, HES
Gençlik Örgütleri ve Öğrenci Kulüpleri İçin İyi Yönetişim El Rehberi, Argüden Yönetişim Akademisi
Birlikte Hareket Etmek, Birlikte Hareket Etmek Ekibi
“Çabuk Çabuk” İstanbul’daki Afrikalılar, Doğuş Şimşek, Yusuf Sayman, Beraberce Derneği, Pencere Yayınları
Hatırlamak Özgürleştirir, Hafıza Mekanlarından Gözlem ve Deneyimler-2, Ayşe Öktem, Beraberce Derneği
Göçmen Harfler, Ayşe Öktem, Beraberce Derneği
Hafızalaştırma ve Diyalog Eğitimi, Uygulmalar ve Yaklaşımlar, Kolaştırıcılar için Kitap, Beraberce Derneği
Barış Eğitimi, Eğitici Eğitimi, Katılımcılar İçin Kitapçık, Beraberce Derneği
Agenda 2030 – Education and Lifelong Learning in the Sustainable Development Goals, DVV International
Kent Bahçeleri Deneyimi, Yeryüzü Derneği
Dünya Kooperatif Deneyimleri, Yeryüzü Derneği
Çevre ve İnsan Hakları Saha Araştırması Rehberi, Akif Pamuk, Yeryüzü Derneği
Temel Hakları Korumak, Özgürlük Hakkı mı, Güvenlik Paranoyası mı?, Gerhart Baum, FNF
Anti-Homofobi Kitabı, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Kaos GL
Anti-Homofobi Kitabı/2, Homofobi Kimin Meselesi?, Kaos GL